ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΗΛΙΩΝ-ΚΟΥΡΔΑΛΩΝ

.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ

.

Όνομα

Αρμοδιότητα

Τηλέφωνο
Ανδρέας Χρυσάνθου Ταμίας 99 176 839
Ανδρέας Κ. Ηλιάδης Υπεύθυνος αρδευτικών Σπηλιών 99 510 193
Τάσος Παπαδημητρίου Υπεύθυνος αρδευτικών Κουρδάλων 99 511 660

.

Η Επιτροπεία διορίστηκε από τον Έπαρχο Λευκωσίας  στις 22/10/2012 και η θητεία της λήγει στις 21/10/2013, δηλαδή διαρκεί τρία χρόνια.

 .

Η Επιτροπεία καταρτίστηκε σε σώμα στις 17/02/2013

 .

Η Επιτροπεία συνεδριάζει στο γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Σπηλιών