ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΗΛΙΩΝ - ΚΟΥΡΔΑΛΩΝ

www.soliacy.com/el/spilia/ardeytika

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Όνομα                         …………………………….

 

Επίθετο                        …………………………..

 

Διεύθυνση                   ……………………………………………………………………………

 

Τηλέφωνα                   ………………………     ……………………….

 

Δήμμα / Διάτρηση                   ………………………..

 

Τεμάχια

 

ΑΑ
ΑΑ Φύλλο/Σχέδιο

Αριθμός τεμαχίου

Ώρες ανά εβδομάδα
1

 

   
2

 

   
3

 

   
4

 

   
5

 

   
 

 

   

 

Σύνολο  ωρών                         ………  (ολογράφως  ……………………. ……………………)

 

 

Υπογραφή                   ………………………………..

 

Ημερομηνία                ………………………………

 

 

 

………………………………………………………………………..

 

Απόφαση Επιτροπής

 

………………………………………………………………..

 

 

Υπογραφές

Ανδρέας Χρυσάνθου                     Τάσος Παπαδημητρίου                       Ανδρέας Κ. Ηλιάδης

 

……………………….                  …………………………                   ……………………….