.

ΚΑΛΑΝΤΑ

.

1. Χριστούγεννα


Α. Στίχοι

1. Κυπριακά κάλαντα

2. Βυζαντινά κάλαντα

 

Β. Μουσικη

1. Κυπριακά κάλαντα  Χριστουγέννων      (Χρίστος Σίκκης)  

.

2. Βυζαντινά κάλαντα   Χριστουγέννων                               

 

 


2. Πρωτοχρονιά

 

Α. Στίχοι

1. Κυπριακά Κάλαντα

2. Άης Βασίλης

 

Β. Μουσική

1. Κυπριακά Κάλαντα Πρωτοχρονιάς   (Χρίστος Σίκκης)        

.

2. Άης Βασίλης                                  (Μιχάλης Ττερλικκάς)  

.

 

3. Φώτα


Α. Στίχοι

1. Κυπριακά Κάλαντα

 

Β. Μουσική

1. Κυπριακά Κάλαντα Φώτων   (Μιχάλης  Ττερλικκάς)