.

Η ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗ ΦΥΣΗ

 

Η βιολογική Καλλιέργεια είναι η μέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως την χρήση συνθετικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, ορμονών και πρόσθετων ουσιών.


Η βιοκαλλιέργεια βασίζεται στην αμειψισπορά (εναλλαγή καλλιεργειών), στα υπολείμματα συγκομιδής, την αγρανάπαυση, την κοπριά και τη μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος, τον εμπλουτισμό του σε θρεπτικές ουσίες για τα φυτά καθώς και τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων και παρασίτων.

 

Τα συνθετικά χημικά δεν διασπώνται και παραμένουν στο τελικό προϊόν, δηλ. το τρόφιμο. Ακόμα, παραμένουν στο έδαφος και τα υπόγεια ύδατα, δηλ. μολύνουν την τροφική αλυσίδα.

 

Αντίθετα, η βιολογική γεωργία σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο και λειτουργεί μέσα από νομοθεσίες για την προστασία τους.

 

Τα βιολογικά προϊόντα πιστοποιούνται από τους διαπιστευμένους οργανισμούς κάθε χώρας. Οι συσκευασίες φέρουν τον κωδικό κάθε οργανισμού και το σήμα της βιολογικής γεωργίας, που είναι κοινό σε όλη της Ευρώπη.

 

Τρώτε βιολογικά προϊόντα - Προστατεύετε την υγεία σας και τη φύση